کابلشو چیست؟

کابلشو را در جهت اتصال هادی کابل به شینه و یا دیگر محل های اتصال مورد استفاده قرار می دهند.

باید اشاره‌کنیم که کابلشو ها در سه‌نوع مختلف طراحی و تولید می‌شوند.

بطوریکه بعنوان کابلشوهای لحیمی، پرسی، پیچی شناخته می‌شوند.

برای کابلهای مسی از این‌محصول با متریال مس ققلع‌اندود استفاده می‌کنند و برای کابلهای آلومینیوم از لوله‌های آلومینیوم استفاده می‌کنند.

در حالت‌کلی می‌توان که با استفاده از این‌قطعه دوکابل را به‌هم متصل نمود. در برق‌صنعتی از این‌قطعه همیشه استفاده می‌کنند.

زمانی که این قطعه را انتخاب می کنید حتما ظرفیت جریان برق بین هادی کابل و آن باید یکی باشد. اندازه این قطعه به سطح مقطع آن بستگی دارد.

می توانید که این قطعه را در انواع مختلفی مشاهده کنید و با توجه به کاربردی که دارند می توان در موقعیت های متفاوت آن را مورد استفاده قرار داد.

انواع کابل شو ها عبارت‌اند از: مسی، آلومینیومی، بیمتال، مسی دو سوراخه، مسی چهارسوراخه، مسی زاویه دار، مسی پیچی می‌باشند.

مهم ترین کاربردی که برای این قطعه می توان نام برد ایجاد اطمینان در ایمنی تجهیزات و انسان است.

این قطعه را زمانی که مورد استفاده قرار می دهند جریان های الکتریکی را به ادوات برقی هدایت می کنند.

البته با توجه به سایزی که دارند میزان جریان آن متفاوت خواهد بود.

این قطعه را اگر نامناسب انتخاب کنید می تواند که موجب اتصال کوتاه و قطع اتصال شود و هزینه ها و خسارت هایی را به دستگاه برقی متحمل کند.

این قطعه به صورتی طراحی شده است که استفاده از آنها بسیار آسان باشد.

حتی نیازی به تعمیر و نگهداری نخواهد داشت و یا تعمیر و نگهداری آنها به راحتی و آسانی انجام شود.

شما نمی توانید محصول دیگری را برای مقایسه اضافه کنید