کات اوت چیست؟

کات اوت معمولا در کنار کنتور برق شما قرار دارد و تنها قطعه تجهیزات داخلی است.

بطوریکه مسئولیت آن را بر عهده اداره برق است (عملکرد خود کنتور برق تأمین برق املاک شما است).

همچنین، چند کار مهم را در برقراری اطمینان از برق مورد نیاز در املاک شما انجام می دهد.

کات اوت به طور مستقیم به کابل برق اصلی ورودی متصل شده است و حاوی فیوز اصلی است.

این امکان را میدهد که مطمئن شویم، مقدار مجاز و صحیح از قدرت برق در حال ورود به ملک است.

اگر برق بیش از حد از طریق نقطه اتصال وارد شود، فیوز اصلی منبع را جدا میکند که بیش از حد نشود.

کاربرد کات اوت چیست

در توزیع برق، فیوز قطع یا کات اوت ترکیبی از فیوز و سوئیچ است.

که از آن در خطوط تغذیه کننده اصلی شیرها استفاده می شود.

همچنین از ترانسفورماتورهای توزیع در برابر جریان و اضافه بارهای فعلی محافظت می کند.

جریان بیش از حد ناشی از خطا در ترانسفورماتور یا مدار مشتری باعث می شود، فیوز ذوب شود و ترانسفورماتور را از خط جدا کند.

همچنین می شود آن را به صورت دستی توسط آسترهای ابزار که روی زمین ایستاده اند و با استفاده از چوب عایق های طولانی به نام چوب گرم باز می شوند، باز کرد.

شما نمی توانید محصول دیگری را برای مقایسه اضافه کنید